Gói Aramid

Từ Hi Aiflon Niêm phong Vật liệu Công ty TNHH là một trong những nhà sản xuất aramid bao bì hàng đầu của Trung Quốc và nhà cung cấp trang bị nhà máy bao bì chuyên nghiệp aramid.