Bao bì amiăng

Từ Hi Aiflon Niêm phong Vật liệu Công ty TNHH là một trong những nhà sản xuất bao bì hàng đầu của Trung Quốc bao gồm amiăng và các nhà cung cấp trang bị nhà máy đóng gói amiăng chuyên nghiệp.