Mở rộng than chì tấm

Từ Hi Aiflon niêm phong tài liệu Co., Ltd là một trong những nhà sản xuất tấm than chì Trung Quốc mở rộng hàng đầu và các nhà cung cấp được trang bị với các nhà máy sản xuất tấm chuyên nghiệp mở rộng graphite.