Vòng đệm PTFE

  • PTFE phong bì Gasket

   PTFE phong bì Gasket

   Từ Hi Aiflon niêm phong tài liệu công ty TNHH là một trong những hàng đầu Trung Quốc ptfe phong bì lót nhà sản xuất...

   Hơn
  • Vuông loại PTFE phong bì Gasket

   Vuông loại PTFE phong bì Gasket

   Từ Hi Aiflon niêm phong tài liệu công ty TNHH là một trong những hàng đầu Trung Quốc loại vuông ptfe phong bì lót pe...

   Hơn
  • U loại PTFE phong bì Gasket

   U loại PTFE phong bì Gasket

   Từ Hi Aiflon niêm phong tài liệu công ty TNHH là một trong những hàng đầu Trung Quốc u loại ptfe phong bì lót nhà...

   Hơn
  • V loại PTFE phong bì Gasket

   V loại PTFE phong bì Gasket

   Từ Hi Aiflon niêm phong tài liệu công ty TNHH là một trong những hàng đầu Trung Quốc v loại ptfe phong bì lót nhà...

   Hơn
Từ Hi Aiflon Niêm phong Vật liệu Công ty TNHH là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc ptfe phe bảo vệ vỏ bọc và các nhà cung cấp trang bị nhà máy sản xuất pháo hoa tròn ptfe chuyên nghiệp.