Đệm lò xo

Từ Hi Aiflon Niêm phong Vật liệu Công ty TNHH là một trong những nhà sản xuất gasket xoắn ốc hàng đầu của Trung Quốc và các nhà cung cấp được trang bị nhà máy xoắn ốc vết thương chuyên nghiệp gasket.