Các loại máy khác

Từ Hi Aiflon Niêm phong Vật liệu Công ty TNHH là một trong những nhà sản xuất dòng máy khác của Trung Quốc niêm phong máy và nhà cung cấp trang bị máy móc chuyên nghiệp khác niêm phong dây chuyền.